Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

http://paatokset.kemijarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/87

Kuulutus / 110 kV voimajohto välillä Kellarijänkä - Pohjukankumpu, Kemijärven kaupungin alueella

Kuulutus koskee 110 kV voimajohtoa välillä Kellarijänkä -Pohjukankumpu, Kemijärven kaupungin alueella.

wpd Finland Oy on aloittanut neuvottelut uuden110 kV voimajohtoalueen käyttöoikeuden lunastamisesta maanomistajien kanssa. Käyttöoikeus voimajohtoalueelle tarvitaan, jotta voidaan turvata johtojen häiriötön käyttö, mahdolliset häiriöistä aiheutuvat korjaustyöt sekä johtojen yllä- ja kunnossapitotyöt.

Tästä hankkeesta sekä muista johtoalueeseen liittyvistä rajoituksista kerrotaan tarkemmin alla mainitussa tilaisuudessa. Kaikki toimenpiteet tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksienlunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus asetetaan nähtäville myös hanketta koskevan kaupunginvirallisille ilmoitustaululle, joissa on nähtävillä myös hankkeeseen liittyvät kartat poikkileikkauskuvineen.

Ennen lunastusluvan hakemista on niille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varattava mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Tätä tarkoitusta varten järjestetäänkuulemiskokoukset,jotka pidetään: Kemijärvellä, Kemijärven kaupungintalon valtuustosalissa, Hallituskatu 4,98101 KEMIJÄRVI, 10.9.2020klo 17.00

Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Kirjalliset lausumat, jotka haluatte liittää kuulemiskokouksen pöytäkirjan liitteeksi, tulee lähettää kuulemiskokouksen puheenjohtajalle 24.9.2020 mennessä osoitteella:

Pasi Rinne
Maanmittauslaitos
Rovaniemenpalvelupiste
Hallituskatu 5 C, 96100 ROVANIEMI
pasi.rinne@maanmittauslaitos.fi

WPD FINLANDOY

Lähettäjä: Rejlers Finland Oy
Julkaistu: 27.08.2020 14.45Lisätietoja Kemijärven kaupungin kirjaamo
kirjaamo@kemijarvi.fi